Brzi servis

brzi_servisObuhvaća sve one usluge koje podrazumjevaju brzu uslugu kao što su izmjena ulja i filtera. Pri servisu koristimo djelove renomiranih proizvođača.

Usluge brzog servisa koje nudimo su izmjene:

  • filtera zraka
  • filtera klime
  • filtera goriva
  • antifriza
  • fitera ulja i ulja motor
  • disk pločica i pakni
  • kočionih diskova
  • kugli, krajnika i selena
  • akumulatora
  • svjećica i žarulja

Motorna ulja

Mnogi zanemaruju redovno kontroliranje nivoa motornog ulja, zbog čega se motor može oštetiti i uništiti. Svaki motor troši ulje, jer treći klipni prsten ne ostruže cjelokupni sloj ulja sa stranica cilindara i ono potom sagorijeva. Dopuštena potrošnja ulja je od 0,2 do 0,6 % potrošnje goriva, dakle do 0,5 L na 1.000 kilometara.

Funkcije motornog ulja

Automobilska industrija je najveći potrošač maziva. Da bi se proizvela maziva koja zadovoljavaju zahtjeve novodizajniranih motora, potrebna su neprekidna istraživanja. Da bi motor automobila ispravno funkcionirao, motorno ulje mora ispuniti pet osnovnih zadataka:

1. Podmazivanje

Glavna funkcija motornog ulja je ta da omogući lakše klizanje jedne površine po drugoj, tj. da smanji trenje. Smanjenjem trenja smanjuje se trošenje dijelova motora i štedi energija. Do najvećeg trošenja motora dolazi prilikom pokretanja – prije nego što ulje dosegne sve kritične dijelove. Kada se motor zagrije, ulje ne smije postati previše “rijetko” jer uljni film mora biti dovoljne debljine za kvalitetno podmazivanje motora. Otpor ulja prema tečenju se naziva viskoznost. Ulje niske viskoznosti obično nazivamo rijetkim, a ono visoke viskoznosti gustim. Utjecaj temperature na viskoznost motornog ulja je vrlo različita, zavisi od vrste ulja. Višu cijenu sintetičkih ulja višestruko nadmašuju korist i uštede koje ona omogućavaju.

2. Odvođenje topline

Energetska iskoristivost savremenih motora kreće se oko 40 %, što znači da se približno 60 % ukupno razvijene toplinske energije nastale sagorijevanjem goriva u motoru odvodi u okolinu preko sistema za hlađenje motora. Dok se gornji dijelovi motora hlade tako da se toplina prenosi direktno na rashladno sredstvo, pokretni dijelovi motora, poput radilice, ležajeva, bregaste osovine, klipova i sl. hlade se protokom ulja.Ukoliko dođe do sužavanja uljnih kanala, dotok ulja je smanjen i motor neće biti ispravno hlađen.

3. Održavanje čistoće motora

Zbog cijelog niza razloga gorivo u benzinskim i diesel motorima ne sagorijeva u potpunosti. Jedan dio neizgorenog goriva ulazi u cijeli niz složenih kemijskih promjena i pod određenim uvjetima formira čađu i garež. Veći dio neizgorenog goriva odlazi kroz ispušni sistem u obliku čađe, ali jedan dio se probije i u kućište motora. Spajanjem čađe i vode nastaje talog, mulj. Talozi zatvaraju uljne kanale i time smanjuju njegov protok.

Bazna ulja imaju vrlo ograničenu sposobnost sprječavanja ovih onečišćenja da formiraju taloge, pa su zato sastavni dio paketa aditiva i detergenti, koji imaju zadatak ukloniti postojeće taloge i spriječiti nastajanje novih.

4. Zaštita od korozije

Kvalitetno motorno ulje smanjuje trošenje dijelova motora na način da sprječava dodir kliznih površina. Usprkos tome još može doći do kemijskog trošenja odnosno korozije. Jasno je da motorno ulje ne smije izazivati koroziju, već mora štititi površine u motoru od bilo kakvog oštećenja koje bi mogli izazvati voda, kiseline ili druge štetne nečistoće.

5. Održavanje kompresije

Površine klipnih prstenova, prstenskih utora i zidova cilindara nisu posve glatke, što bi se jasno moglo vidjeti pod mikroskopom kao mali vrhovi i udubine. To je razlog zašto u potpuno novom ili renoviranom motoru potrošnja ulja često bude relativno velika sve dok se ove površine ne izglade i omoguće ulju da dobro brtvi. Sami prstenovi nikada ne mogu u potpunosti spriječiti “propuštanje” nastalo zbog visokog pritiska pri sagorijevanju i kompresiji, u kućište motora gdje vlada niži pritisak. Motorno ulje ispunjava ove neravnine i značajno poboljšava dihtanje.